نمونه قرارداد خام تولید اپلیکیشن رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود نمونه فرم خام قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل

این قرار داد در ۳ صفحه تنظیم شده که شامل ۵ ماده می باشد.

در این قرارداد به موارد ذیل پرداحته شده است و برای هر پروزه مطابق باشرایط پروژه و طرفین قرار داد می تواند تغییراتی داشته باشد:

  • موضوع قرارداد
  • تعهدات طرفین
  • مبلغ قرارداد
  • شرایط فسخ قرارداد